Miniatyure, Rang tasvir, Naqqoshlik va bo'yoqlik naqshlar